Dalmata Mentés

2018

 
Poppy – próbaidős gazdis
Pixie – gazdis
Piru – próbaidős gazdis
Pemma – próbaidős gazdis
Parfé – próbaidős gazdis
Pengő – próbaidős gazdis
Pite – próbaidős gazdis
Pierre – próbaidős gazdis
Pécsi mentés – 6 kölyök
Molly (közvetített) – gazdis
Pehely – gazdis
Pipacs – gazdis
Perla – gazdis
Peggy – gazdis
Pepe – gazdis
Pécsi mentés – 12 dalmata keverék
Pepita – gazdis