Dalmata Mentés

Rendkívüli Közgyűlés 2012. augusztus 11. Siófok

M E G H Í V Ó
a Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület 2012. évi Rendkívüli közgyűlésére

Időpont:
2012. augusztus 11. 14:00

Helyszín:
Siófok, Amigó étterem http://www.amigopizzeria.hu/

Rendkívüli taggyűlés napirendi pontok

Célok és eszközök megvitatása
– örökbeadás külföldre
– örökbeadás belföldre
– támogatók, szponzorok toborzása
– tagtoborzás módjai, eszközei

Tagsági viszonyok elbírálása
– tagfelvételi kérelmek – határozat belépési nyilatkozatokról
– határozat kilépési nyilatkozatokról
– meglévő tagsági viszonyok módosítása fajtájuk szerint (rendes, pártoló, tiszteletbeli)

Költségvetés megvitatása
– működési költségek tételes számbavétele és ezek fedezetének (tagdíjak) felülvizsgálata
– adományok felhasználásának priorizálása

Operatív feladatok kiosztása (önkéntes elvállalás alapján)
– online feladatok részletezése és kiosztása
– egyéb feladatok részletezése és kiosztása

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50%-a +1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2012. augusztus 11. 15:00 Amigó étterem. Ez esetben a közgyűlés a megjelentek számarányára tekintet nélkül határozatképes.