Dalmata Mentés

2012-es évi Közgyűlés!

M E G H Í V Ó
a Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület 2012. évi közgyűlésére

Időpont:
2012. február 12. 15:00 óra

Helyszín:
Budapest, Kazinczy u., Pirítós Pub.

Ezúton meghívunk Téged a Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület 2012. évi közgyűlésére.
Javasolt napirendi pontok:

1.) 2011-es év értékelése

2.) Új tagdíj bevezetése

3.) Alapszabályzatunk III. pontjának A tagsági jogviszonyok átbeszélése. Új egyesületi tagok toborzása. Tiszteletbeli tagság átadása.

4.) Költségvetés megtárgyalása (minimális rezsi, rendkívüli kiadások tervezése, tagdíjhátralékok egyenlege). Adományok felhasználásának priorizálása.

Kérjük, hogy szíveskedjék a közgyűlésen megjelenni és tevékenységével az Egyesület előre haladását elősegíteni.

Várunik minden kedves érdeklődőt!