Dalmata Mentés

2019

 
Lili – gazdis
Lia – gazdis (közvetített)
Pötty – gazdis (közvetített)
Theo – gazdát keres (közvetített)
Ramona és Rafael – gazdis (közvetített)
Fanta – gazdis